L'entreprise Schmidt

Duurzame ontwikkeling

Niet enkel een modegril

Duurzame ontwikkeling bij Schmidt: een missie die we samen met u volbrengen, en die meer bestaat uit doen dan praten. Kort vraaggesprek met Anne Leitzgen, president-directeur van SALM.

Anne Leitzgen, president-directeur van SALM
Q Duurzame ontwikkeling, is dat niet een modegril? R

In het tegendeel, het gaat om een missie op lange termijn. Duurzame ontwikkeling is onze doelstelling. We proberen nog altijd om dat doel te bereiken. Maar op weg naar dat doel, boeken we vooruitgang met kleine stappen die de inzet van onze hele onderneming bevestigen voor de kwaliteit en het milieu.

Q Kan u ons een voorbeeld geven? R

We zijn een van de weinige keukenfabrikanten die de officiële certificering NF Milieu Meubels bezitten.
Deze erkenning komt bij de driedubbele certificering ISO 9001 (Kwaliteit), ISO 14 001 (Milieu) en OHSAS 18001 (Arbeidsomstandigheden) - die een beleid bekronen dat sinds 50 jaar wordt gevoerd. Duurzame ontwikkeling is geen van boven opgelegde verordening, maar het is een menselijke instelling die dagelijks in daden wordt omgezet.

Q Denkt u nog verder te gaan? R

Deze resultaten zijn maar een tussentijdse etappe. Het is een springplank op weg naar nieuwe normen die nog hogere eisen stellen. De uitmuntendheid die wij onze klanten bieden, dienen we ook aan onszelf op te leggen, bij de beheersing en de verbetering van onze processen.

MILIEU : ISO 14001