L'entreprise Schmidt

Duurzame ontwikkeling

Milieu-woorden

B

Biodiversiteit

Dit zijn alle diersoorten, plantensoorten en micro-organismen die de aarde bewonen. Het totaal aantal levensvormen wordt geschat op 5 tot 30 miljoen. Sommige daarvan sterven sneller uit door de tussenkomst van de mens. Jaarlijks verdwijnen er 10.000 tot 20.000 levensvormen.

D

Duurzame ontwikkeling

Ontwikkeling waarbij de huidige wereldbevolking in haar behoeften voorziet zonder de komende generaties te beperken om in hun behoeften te voorzien.

E

Ecologische voetafdruk

Dit begrip geeft een waarde aan het oppervlak en de hulpbronnen die noodzakelijk zijn om een constant levenspeil te behouden en de verwijdering van afval te verzekeren. Hoe hoger het levenspeil, des te groter de voetafdruk en het bronnenverbruik.

Ecosysteem

Een ecosysteem is een dynamisch geheel bestaande uit een natuuromgeving of biotoop (water, bodem, klimaat, licht enz.), gekenmerkt door bijzondere ecologische condities en levende wezens (dieren, planten, micro-organismen) die er leven. Voorbeelden van ecosystemen: een zee, een meer, een bos, een berg…
Alle ecosystemen van de aarde vormen samen de biosfeer.

Energielabel

Dit is een verplicht label dat is ingevoerd door de Europese Commissie. Het duidt producten aan die zuinig zijn tijdens het gebruik ervan. Klasse A bevat de producten die het zuinigst zijn wat energieverbruik betreft. Het meest energieverslindend zijn producten van klasse G.

G

Groene stip

Deze aanduiding werd in Frankrijk in 1998 ingevoerd om de minst vervuilende voertuigen aan te duiden. Het gaat erom dat bij ernstige luchtverontreiniging auto's afhankelijk van hun kenteken om de dag mogen rijden. Auto's met een groene stip mogen wel elke dag rijden.

M

Milieulabel

Milieulabels worden aan industriële bedrijven toegekend die deze labels wensen te verkrijgen, na onderzoek van het dossier, keuring en controle door onafhankelijke en onpartijdige organisaties.

O

Ozonlaag

Gaslaag die afkomstig is van de splitsing van zuurstofmoleculen die de aarde beschermen tegen ultraviolette straling. Van jaar tot jaar ondergaat deze laag ernstige seizoensgebonden variaties.

P

Positieve energie

Begrip dat betrekking heeft op een gebouw (of een huis) dat meer energie opwekt dan het zelf verbruikt.