L'entreprise Schmidt

Duurzame ontwikkeling

Ingenieus ontwerp met oog voor de natuur

Behalve mooi, functioneel en betaalbaar zijn, moet een keuken aan nog andere een eis voldoen: milieuvriendelijk zijn. Een ingenieus ontwerp in harmonie met de natuur: dat is wat Schmidt u belooft. Het onweerlegbare bewijs.
1

Voorrang geven aan natuurlijke materialen

Het waarnemingscentrum voor de kwaliteit van binnenlucht heeft verschillende verontreinigingen gevonden die verband houden met materialen die in woningen worden gebruikt. Dit betreft vooral formaldehyde, een stof die aanwezig is in de lijm van spaanplaten gemaakt van hout. Boven een bepaalde temperatuur of bij hoge vochtigheid wordt deze stof namelijk schadelijk voor de mens. Om dit te voorkomen kunt u producten met milieukeurmerken kiezen, vooral het label NF milieu Inrichting. Schmidt keukens hebben het certificaat NF Milieu en zijn vervaardigd uit spaanplaat met zeer weinig formaldehyden: twee maal minder dan de norm! Voorrang krijgen natuurlijke materialen. Deze hebben als voordeel dat ze niet schadelijk zijn voor mens én voor milieu en dat ze volmaakt duurzaam zijn.

Fijne houtsoorten
2

Fijne houtsoorten

Een goede kwaliteit kopen, dat betekent tevens alle vormen meten van energie, grondstoffen, water, afval, verontreinigingen noodzakelijk voor de vervaardiging van het product, voor het gebruik en het onderhoud ervan, maar ook voor vernietiging, demontage en recyclage ervan. Bovendien kiest u, als u de voorkeur geeft aan een Schmidt keuken, voor meubelcorpussen die afkomstig zijn van duurzaam beheerde bossen. Het duurzame beheer van bossen houdt een juist evenwicht in op zeer lange termijn tussen economische activiteiten, milieuzorg en sociale vooruitgang. U draagt bij aan het behoud van de biodiversiteit. U beperkt ook de uitstoot van broeikasgassen die de oorzaak zijn van de aardopwarming.

3

100% recycleerbaar

Wist u dit? Schmidt heft stapsgewijs de productseries met polymeren en niet-recycleerbaar PVC op uit zijn meubels en past de RHR regel toe:
REDUCTIE
HERGEBRUIKEN
RECYCLEREN
Om plaats te maken voor recycleerbaar polypropyleen. Dit is een solide materiaal van goede kwaliteit dat geheel recycleerbaar is.
Een pluspunt voor het milieu en een goed plan tegen verspilling.

Nabijheid gaat samen met kwaliteit
4

Nabijheid gaat samen met kwaliteit

De gedachtegang van onze designers speelt zich af op twee niveaus: klanten een handje helpen om een meer verantwoorde levenswijze te volgen en duurzame oplossingen vinden bij het ontwerp van het product. Deze beginselen worden gedeeld met onze leveranciers die ook worden beoordeeld aan de hand van milieu-eisen. Zo stelt Schmidt ook een uitgebreid gamma voor van een twintigtal kastmodellen met uittrekbare vuilnisbakken om het scheiden van afval te optimaliseren.

Le saviez-vous ?

PEFC-certificering

(Programma voor de goedkeuring van boscertificatieregelingen). Deze wereldcertificatie garandeert dat meer dan 70% van het hout dat wordt gebruikt door het bedrijf afkomstig is van duurzaam beheerde bosbouwbedrijven. Kiezen voor een SCHMIDT product, is bijdragen aan het behoud van onze bossen! Schmidt neemt de regels in acht voor productieprocessen en controles en garandeert de traceerbaarheid van het hout van de bossen tot bij de consument.