Meer ideeën, minder co2

In onze fabrieken is duurzame ontwikkeling een dagelijkse zorg. In de technologische keuzen, in het beheer en vooral in de houding van een iedere medewerker.
1

Energie besparen

Economiser l'énergie

Voorrang geven aan investeringen die weinig energie verbruiken: op hout gestookte ketels, zuinige omgang met verwarming en warm water bij onze productie-eenheden, zuinig beheer van de verlichting, vermijden van lege ritten.

2

100% van het afval recycleren

Traiter à 100% les déchets

Met hun politiek van nul procent afvalstorten zoeken onze fabrieken doorlopend nieuwe technieken om hun afval op nuttige wijze te verwerken. Stelselmatig wordt al het afval gerecycleerd als materie of wordt het verbrand om energie of warmte terug te winnen.

3

Schadelijk uitstoot beperken

Onze groep heeft meer dan één miljoen euro geïnvesteerd in een verbrandingsinstallatie voor vluchtige organische stoffen (VOS). Deze installatie behandelt een luchtvolume van 80.000 m3/h met een verminderingspercentage van de VOS van meer dan 98%, in het bijzonder in onze lakstraten.